23 augustus 2018

Bom

Toen we vanochtend te water gingen zagen we achter de Nolle een enorme fontein en even later hoorden we een doffe dreun. Een oude bom bleek tot ontploffing te zijn gebracht. Geen opmerkingen: